Natuurlijk wil iedereen weten, welke kosten aan een fotoshoot verbonden zijn.

Maar waar wordt een tarief nu uit opgebouwd:
– aantal uren fotoshoot
– aantal uren nabewerking
– aantal geleverde foto’s
– afschrijving apparatuur

Op de volgende subpagina’s vind je meer info wat betreft de tarieven.

Particulieren

Actiefoto’s voetbal

Bedrijven

Henri de Wit Fotografie heeft het recht om de gemaakte foto’s te gebruiken voor promotiedoeleinden zoals website, social-media en eventuele wedstrijden. Tenzij hier vooraf bezwaar tegen gemaakt wordt.